Dane osobowe
Wybór wydarzeń

Czy chciałby Pan/chciałaby Pani wziąć udział w Brunchu Nauka-Biznes – spotkania S2B (online) (12:00 - 14:20)? - REKRUTACJA NA TO WYDARZENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Czy chciałby Pan/chciałaby Pani wziąć udział w Inauguracji wydarzenia (14:30 - 14:45)?

Prosimy o wybór prelekcji/panelu (15:00 - 15:30) w którym chciałby Pan/chciałaby Pani uczestniczyć?

Prosimy o wybór prelekcji/panelu (15:40 - 16:10) w którym chciałby Pan/chciałaby Pani uczestniczyć?

Prosimy o wybór prelekcji/panelu (16:20 - 16:50) w którym chciałby Pan/chciałaby Pani uczestniczyć?

Prosimy o wybór prelekcji/panelu (17:00 - 17:30) w którym chciałby Pan/chciałaby Pani uczestniczyć?

Czy chciałby Pan/chciałaby Pani wziąć udział w Panelu podsumowującym wydarzenie Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej. (18:00 – 19:30)

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu skorzystania z systemu wideokonferencji BigBlueButton wystarczy posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową np.

Google Chrome - ZALECANA
Mozilla Firefox
Microsoft Edge

W razie problemów z połączeniem, lub z działaniem komunikacji głosowej proszę sprawdzić czy Państwa zapora nie blokuje poniższych portów - dotyczy głównie firm i instytucji:

* TCP ports 80, 443, 1935, and 7443
* UDP ports in the range 16384 - 32768